НАУКОВІ МАТЕРІАЛИ

№ з/п Прізвище автора                    Назва публікації    
ЗБІРКИ
1 Казаков В.Л. та ін. Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті    
2 Казаков В.Л. та ін.

Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної

   
3 Казаков В.Л. та ін.

Індустріальний туризм: реалії та перспективи

   
АВТОРЕФЕРАТ
1 Пацюк В.С.  Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя     
НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНИХ ВЧЕНИХ
1 Визгалов Д.В.  Совмещение несовместимого     
Чумаков В.  Сборочный цех впечатлений     
Шаинян К.   Туризм на конвейере     
4   Особенности производственного туризма в Беларуси     
  Промышленный туризм     
НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ   
1 Афанасьєв О.Є.   Світовий досвід розвитку промислового туризму     
Данильчук В.Ф.  Социально-экономические аспекты управления промышленным туризмом     
Ихельзон Е.   Туристов - в шахту, шахтеров - в гиды     
Каленська О.О.   Основні аспекти розвитку промислового туризму в Україні     
Корнева Д.А.  Формирование туристической инраструктуры на промышленных территориях     
6 Кулєш В.Г.  Дослідження попиту та виявлення перспектив розвитку промислового туризму в Донецькій області     
7 Кулєш В.Г.   Перспективи розвитку промислового туризму в світі та Україні     
Кулєш В.Г.  Промисловий туризм як основа формування туристичного бренду     
9 Свірідова Н.Д.  Дослідження практики розвитку індустріального туризму (на прикладі Луганської області)    
10 Смаль В.В.   Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій     
11 Пестушко В.Ю., Чубук Ю.П.  Чорнобильська АЕС як туристична дестинація     
12  Чередниченко О.Ю, Чередниченко А.О.  Можливості та перспективи розвитку індустріального туризму     
НАУКОВІ ПРАЦІ КРИВОРІЗЬКИХ ВЧЕНИХ
   Казаков В.Л. 
1 Відкриття Криворізького архітектурного стилю  
Екстремальний туризм на Криворіжжі  
3 Індустріальна спадщина старих рудників району Осичків  
Криворізький кам'яний архітектурний стиль  
Критерії часової ідентифікації об'єктів індустріальної спадщини (на прикладі Кривбасу)  
Методичні особливості організації шахтного туризму (на прикладі Кривбасу)  
7 Мотиваційний підхід до класифікації індустріального туризму  
8 Нова гіпотеза походження топоніма Кривий Ріг  
Потенціал Криворіжжя для цілей екстремальних видів туризму
10 Системний підхід до розвитку індустріального туризму (на прикладі Кривого Рогу)  
11 Історико-культурний рекреаційний потенціал Центрально-Міського району м.Кривого Рогу (у співавторстві з Гармаш Т.Л.)  
12 Объекты индустриального наследия (у співавторстві з Я.І. Іванченко)  
13 Спелестологічні ресурси Кривбасу як об'єкти для екстремального туризму (у співавторстві з Казаковою Т.А.)
14  Історичні ландшафти території залізорудних рудників Тарапаківського пласта міста кривого Рогу (у співаторстві з О.О. Калініченко)
15  Історичні ландшафти залізорудних рудників Кандибінського пласта (у співаторстві з О.О. Калініченко, С.В. Ярковим)  
16  Техногенний туризм в системі природокористування (у співаторстві з Мещаніним І.І., Казаковою Т.А., Лакомовою О.Й.)  
  Пацюк В.С.  
1 Индустриальная культура промышленных регионов Украины как предпосылка развития в них туризма  
2 Аналіз ресурсної бази Криворіжжя щодо розвитку індустріального туризму  
Аналіз світового досвіду розвитку індустріального туризму  
Аналіз світового досвіду становлення туризму індустріальної спадщини  
Аналіз територіальної організації туристичної індустрії м.Кривий Ріг та її придатності до розвитку альтернативних видів туризму  
Видова структура індустріального туризму як перспективного напряму міжнародного туризму  
7 Індустріальні об’єкти України як перспективні туристичні дестинації ЄВРО-2012
8 Індустріальний туризм і перспективи його розвитку в Україні  
9 Індустріальний туризм як засіб покращення туристичного іміджу промислових центрів  
10  Індустріальний туризм як найперспективніший напрямок розвитку туризму на теренах Східної України  
11  Індустріальний туризм та його особливості  
12 Індустріальні ландшафти як основа створення криворізького техногенно-туристичного комплексу 
13  Індустрія дозвілля як складова туристичної сфери 
14  Історія розвитку індустріального туризму зарубежом 
15 Маркетингова стратегія виходу індустріального туризму на ринок туристичних послуг України 
16  Музеєфікація об'єктів індустріальної спадщини як напрямок створення індустріального туризму 
17 Особливості використання антропогенних ландшафтів в рекреаційно-туристичній діяльності 
18 Особливості становлення індустріального туризму на туристичному ринку України
19 Особливості становлення різних видів індустріального туризму на Криворіжжі
20 Особливості створення індустріально-туристичних маршрутів
21 Передумови та перспективи формування на теренах Криворіжжя індустріально-туристичного парку
22 Перспективи виведення великих промислових міст України на туристичний ринок
23 Підприємства важкої промисловості як об’єкти індустріального туризму
24 Сім індустріальних чудес України
25 Соціогеографічний аналіз ставлення мешканців Криворіжжя до розвитку індустріального туризму
26 Фактори розвитку туристичної індустрії промислового міста
 
1 Брічка Л.В.   Туристичний потенціал промислового міста
Брічка Л.В.   Туристично-рекреаційні ресурси Довгинцівського району м. Кривого Рогу
3 Дворчук Е.В. Екскурсійний маршрут по історичним ландшафтам залізних рудників Кривбасу як приклад реалізації завдань індустріального туризму 
Дворчук Е.В. Об'єкти індустріальної спадщини колишнього Шмаковського рудника 
5 Дворчук Е.В. Об’єкти індустріальної спадщини Широківської вітки другої Катерининської залізниці 
Дворчук Э.В. Индустриальное наследие бывшего рудника Галковского 
7 Казакова Т.А. Антропогенні ландшафти Кривбасу в контексті розвитку техногенного туризму
Казакова Т.А. До питання про зміст поняття "техногенний туризм" 
Казакова Т.А. До питання про зміст техногенного (промислового, індустріального) туризму 
10 Казакова Т.А. До питання про зміст техногенного туризму 
11  Казакова Т.А. Екологічний туризм в промислових регіонах ( на прикладі Кривбасу) 
12  Казакова Т.А. Екскурсії в шахту - перспективний напрямок розвитку техногенного туризму в Кривбасі 
13  Казакова Т.А. Історичні ландшафти промислових територій Кривбасу в системі нових видів техногенного туризму 
14  Казакова Т.А. Класифікація видів техногенного туризму 
15  Казакова Т.А. Кривбас - потенційний центр техногенного туризму в Україні 
16  Казакова Т.А. Ландшафтознавчий принцип у визначенні змісту основних понять техногенного туризму 
17  Казакова Т.А. Методические особенности подготовки экскурсий в техногенном туризме 
18  Казакова Т.А. Науковий туризм в галузі індустріального туризму 
19  Казакова Т.А. Науково-методичне обгрунтування екскурсій згідно програм турів техногенного туризму (на прикладі Кривбасу) 
20  Казакова Т.А. Науково-методичне обгрунтування тематичної екскурсії історико-культурологічного змісту в програмі туру техногенного туризму 
21  Казакова Т.А. Об'єкти туризму Саксаганського району міста Кривого Рогу 
22  Казакова Т.А. Районування території Придніпров'я для цілей техногенного туризму 
23  Казакова Т.А. Тематична екскурсія по території Криворізьких рудників Червоного пласта 
24 Казакова Т.А. Тематична екскурсія територією рудників Кандибінського пласта 
25 Казакова Т.А., Шумило Г.М. Шахтний туризм на Криворіжжі
26 Лакомова О.Й., Махора О.М. Техногенні рекреаційні ресурси Дніпропетровської області
27 Лакомова О.Й., Хмара Г.С. Нариси текстів краєзнавчих екскурсій
28 Савчук А.В. Зелені насадження як компонент рекреаційного комплексу м.Кривого Рогу